Řidičem auta v Česku. Co všechno je potřeba zařídit?

Máte ve svém okolí Ukrajince, kteří žijí v České republice a rádi by se naučili řídit automobil? Nebo ztratili své ukrajinské doklady a potřebují si je v Česku vyměnit? Příjezd do nové země s sebou přináší mnoho otázek – a některé z nich se týkají právě silniční dopravy.

Ukrajinským občanům k řízení motorového vozidla v České republice postačí ukrajinský řidičský průkaz. Odpovídá totiž normě stanovené Vídeňskou úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Pokud takový průkaz člověk nevlastní, nemůže v Česku legálně řídit motorové vozidlo. Další možností je nechat si ukrajinský řidičák vyměnit za český. To jde však pouze v případě, že má žadatel obvyklé bydliště v Česku a v aktuálním kalendářním roce zde tak stráví alespoň 185 dní. Výměny průkazů vyřizují úřady s rozšířenou působností.

Podrobné informace o řidičských průkazech, registraci vozů, formulářích a všech dalších potřebných dokladech naleznete na webových stránkách Ministerstva dopravy. Ty jsou k dispozici v češtině i angličtině a pro ukrajinský překlad se stačí na stránce posunout níže.

Co dělat, když se řidičský průkaz ztratil?

Ztráta dokladů je nepříjemná záležitost. Bez průkazu navíc není v Česku možné provozovat jakékoliv motorové vozidlo. Ukrajinští občané mohou ale získat dočasný řidičský průkaz, pokud je jejich způsobilost k řízení ověřitelná na ukrajinském elektronickém registru řidičských oprávnění. Zároveň si v Česku musí zažádat o vydání nového řidičského průkazu.

Formuláře, doklady a další náležitosti

Pro získání českého řidičského průkazu se dotyčný musí osobně dostavit na úřad s rozšířenou působností a prokázat se občanským průkazem nebo cestovním pasem. Cizinci bez rozdílu dále předkládají povolení k pobytu a další doklady prokazující jejich obvyklé bydliště na území České republiky. Za vydání nového řidičského průkazu zaplatí žadatelé také drobný poplatek. Pokud si na řidičský průkaz počkají 20 dnů, činí poplatek 200 Kč. Pokud si jej ale chtějí vyzvednout již do pěti pracovních dnů, zaplatí na úřadě 700 Kč. V neposlední řadě předkládají také žádost o vydání řidičského průkazu, tedy tiskopis s již vyplněnými osobními údaji.

Chci se naučit řídit auto. Jak na to?

Každý, kdo chce v Česku získat řidičský průkaz, musí složit zkoušku v autoškole a na základě úspěšného absolvování výcviku požádat o udělení řidičského oprávnění. Podmínkou k jeho vydání je obvyklé bydliště na území České republiky.

Pomozte vašemu známému vybrat kvalitní autoškolu, která své studenty připraví nejen na závěrečné zkoušky, ale i na budoucí bezpečné cestování. Cena za absolvování autoškoly v Praze činí přibližně 19 000 Kč. Součástí je teoretická výuka o pravidlech silničního provozu a praktická část, během které se studenti učí ovládat automobil (případně motorku).

Než tedy studenti dostanou řidičský průkaz, stráví pod dozorem instruktora za volantem desítky hodin. Autoškola proto trvá přibližně 2-3 měsíce, v případě motorky postačí někdy i měsíc. Nakonec studenti skládají závěrečné zkoušky z testu o 25 náhodných otázkách a absolvují jízdu s instruktorem a zkušebním komisařem. Měli by během ní zůstat klidní, soustředit se a dbát na předpisy. Po úspěšném absolvování zkoušek získají potvrzení o zakončení autoškoly. Následně mohou navštívit magistrát města a podat si žádost o vydání nového řidičského průkazu.

Evidence a koupě automobilu

V autě, které je evidované na Ukrajině, mohou Ukrajinci po Česku jezdit maximálně půl roku. Po půl roce je však potřeba automobil v Česku zaregistrovat. Pro splnění registrace je nutné, aby auto prošlo technickým schválením a odpovídalo standardům EU.

Uvažují vaši známí, že si auto v Česku koupí? V takovém případě potřebují mít udělený azyl nebo povolený pobyt v zemi. Pokud nemůžou doložit adresu svého pobytu, obdrží registrační značku s platností jen tři měsíce. Třebaže se celý proces může zdát komplikovaný a stresující, odborníci na českých úřadech a v autoškolách jim se vším rádi pomohou.

Další články

Chybí vám tu něco?

Napište nám, jaká témata by vás zajímala.