Životní podmínky, práce, příroda: Jak se žije v českých krajích?

Česká republika je sice malou zemí střední Evropy, i tak však její území nabízí rozmanitou přírodu, krásná města a vesnice i dostatek pracovních příležitostí. Nejste si jistí, která část Česka je pro váš život ta nejlepší? Každá má něco do sebe. Objevte 14 krajů České republiky.

1. Hlavní město Praha

Praha je hlavní a největší město České republiky, zároveň se ale jedná i o nejmenší samostatný kraj. I přes malou velikost regionu je Praha druhým nejosídlenějším krajem Česka. Region se dělí na 22 správních obvodů (Praha 1–22), které se výrazně liší svým vzhledem i hustotou osídlení – zatímco některé části jsou vyloženě velkoměstské, jiné připomínají spíše maloměsta uvnitř metropole. Najdeme zde i působivá přírodní prostranství, například přírodní rezervaci Divoká Šárka, Prokopské a Dalejské údolí nebo Klánovický les. Město je centrem politickým, akademickým, ekonomickým i kulturním, a Praha je zároveň největším regionálním trhem práce v České republice. Z příležitostí, které metropole nabízí, však vyplývá i několik nevýhod, například špatná kvalita ovzduší i nedostatečné kapacity některých zařízení, například školek. Dle serveru Numbeo se Praha v posledních letech stala také nejdražším městem pro život v celé střední i východní Evropě.

Web s informacemi pro Ukrajince

2. Středočeský kraj

Středočeský kraj je velikostí i počtem obyvatel největším krajem České republiky. Počet obyvatel navíc stále stoupá, důvodem je především dobrá dostupnost hlavního města, kam mnoho místních dojíždí za prací. Proto také vznikla řada satelitních obytných celků, které výrazně ovlivnily vzhled kraje. Málo členitý reliéf hraje významnou roli v rozvoji zemědělské i průmyslové výroby: pěstuje se zde pšenice, ječmen, cukrová řepa, ovoce, zelenina i květiny. Stěžejními průmyslovými odvětvími jsou strojírenství, chemie a potravinářství, v kraji sídlí mimo jiné automobilové továrny ŠKODA AUTO a TMMCZ. V oblasti Kladenska se nacházejí ložiska černého uhlí, v jejichž blízkosti vznikly hutě a ocelárny, v okolí Berouna najdeme cementárny, v blízkosti velkých řek zase chemické závody. Středočeský kraj je také bohatý na cenné historické památky. Město Kutná Hora (známé pro chrám sv. Barbory, Vlašský dvůr, Hrádek se stříbrnými doly, kostnici a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci) bylo zapsáno do Seznamu světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Nejproslulejšími hrady kraje jsou poté Karlštejn, Křivoklát na Rakovnicku, Český Šternberk na Benešovsku a Kokořín na Mělnicku.

Web s informacemi pro Ukrajince

3. Jihočeský kraj

Jihočeský kraj se vyznačuje malebnými městy i vesnicemi a krásnou přírodou, jedná se přitom o kraj s nejnižší hustotou zalidnění. Více než třetinu plochy zaujímají lesy, najdeme zde Novohradské hory, Blanský les i Šumavu. Ve dvou pánvích uprostřed kraje, Českobudějovické a Třeboňské, se zase nachází mnoho rybníků. Vzhled zdejší přírody dělá z Jihočeského kraje turisticky oblíbenou destinaci, zároveň ovlivňuje i zdejší zemědělskou a průmyslovou situaci. Především zemědělskému sektoru se v kraji daří, pracuje v něm celkem čtvrtina místních obyvatel. Jižní Čechy jsou oblastí s tradičním rybníkářstvím, na polích se pěstují nenáročné obiloviny, olejniny a brambory, živočišná výroba je orientovaná na chov skotu, prasat a produkci mléka. Průmysl je zde naopak nejméně rozvinutý ze všech krajů, převažuje průmysl dřevozpracující, spojený například s výrobou nábytku či proslulých tužek Koh–i–noor, a dále potravinářský. Nedaleko Českých Budějovic, krajského města, se nachází jaderná elektrárna Temelín. Díky méně rozvinutému průmyslu je však podnebí a životní prostředí kraje jedno z nejlepších v republice.

Web s informacemi pro Ukrajince

4. Plzeňský kraj

Plzeňský kraj je rozlohou třetím největším krajem České republiky. Kraj má rozvinutý průmysl, působí zde několik významných strojírenských firem (např. Škoda Transportation) i producenti alkoholických nápojů (Bohemia Sekt Starý Plzenec, Stock PlzeňPlzeňský Prazdroj), keramické výroby, a energetiky (Plzeňská teplárenská, Plzeňská energetika). V rámci zemědělství je významná hlavně produkce řepky a chov skotu. I přesto, že se jedná o průmyslově vyvinutý sektor, zde najdeme i velké množství historických památek a půvabnou přírodu. Do kraje zasahuje národní park Šumava, dále jsou zde Brdy, Křivoklátsko, a Slavkovský les. Životní prostředí v kraji patří mezi ty čistší v republice díky nižší hustotě osídlení. Centrum kraje, město Plzeň, z této charakteristiky však poněkud vybočuje – osídlení je tu totiž mnohem hustší a Plzeň je zároveň důležitým železničním uzlem.

Web s informacemi pro Ukrajince

5. Karlovarský kraj

Nejzápadnější kraj České republiky je zároveň počtem obyvatel v zemi tím nejmenším. Jedná se také o jediný kraj bez univerzity. Příroda je zde divoká a bohatá, najdeme zde hory, důlní štoly, Krušné hory a CHKO Slavkovský les. Oblast je světově známá především pro velké množství minerálních pramenů, v kraji je proto významně zastoupeno lázeňství. Lázně najdeme v krajském městě Karlovy Vary, dále jsou zde Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Lázně Kynžvart a Jáchymov. Díky lázeňství je cestovní ruch v Karlovarském kraji jedním z nejvýznamnějších odvětví, turisty láká také proslulý Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Průmysl kraje je spjat s těžbou hnědého uhlí na Sokolovsku a kaolinu na Karlovarsku, kterého využívá keramický průmysl. Na území působí také známé sklářské podniky, např. značka Moser. V Chebu existuje největší Průmyslový park v kraji sloužící především pro automobilový průmysl. Způsob života zde zásadně ovlivnila takzvaná středisková sídelní soustava, která vznikla v novodobé historii kraje a způsobila vylidnění venkovského prostoru.

Web s informacemi pro Ukrajince

6. Ústecký kraj

Podobu Ústeckého kraje, jehož krajským městem je Ústí nad Labem, značně ovlivnilo jeho nerostné bohatství, zejména rozsáhlá ložiska hnědého uhlí, kvalitních sklářských a slévárenských písků a stavebního kamene. S tím je spjatá i průmyslová výroba, především energetická, strojírenská, chemická a sklářská. Průmyslovým centrem kraje je Podkrušnohoří, tedy okolí měst Chomutov, Most, Teplice a částečně Ústí nad Labem. Rozvinutý průmysl však nepříznivě ovlivnil vzhled zdejší přírody a kraj se v dnešní době pokouší o nákladnou rekultivaci. V Mostu proto najdeme například vinařskou oblast, která vznikla na pozemcích zničených těžbou hnědého uhlí. Unavenou krajinu podobně zkrášlilo také jezero Most. Díky rekultivačním snahám se životní prostředí kraje výrazně lepší. Navíc zde najdeme i Krušné hory, České středohoří, Lužické hory i skalní útvary Tiských stěn a Českosaského Švýcarska, léčivé a termální prameny či památnou horu Říp.

Web s informacemi pro Ukrajince

7. Liberecký kraj

Liberecký kraj se nachází na severu republiky a je druhým nejmenším českým krajem, jeho krajské město Liberec je však pátým největším městem České republiky. Region je oblíbený mezi Čechy i zahraničními turisty pro své lyžařské i turistické trasy, horolezecké možnosti, vodní plochy (nejznámější je Máchovo jezero) i historické památky (například hrady Bezděz a Valdštejn). Najdeme zde 5 chráněných krajinných oblastí včetně Jizerských hor, Lužických hor, Českého středohoří a Českého ráje. V kraji je rozvinut průmysl sklářský, bižuterní i strojírenský, zemědělství je spojeno především s chovem hospodářských zvířat. Liberecký kraj proto představuje zajímavou kombinaci okouzlující lesnaté a pahorkaté krajiny s množstvím pracovních i volnočasových příležitostí.

Web s informacemi pro Ukrajince

8. Královéhradecký kraj

Kraj, jehož centrem je Hradec Králové, těží ze své polohy podobně jako kraj Středočeský – mnoho zdejších obyvatel dojíždí za prací do hlavního města Prahy. Podobně jako Liberecký kraj se zase vyznačuje rozvinutým průmyslem a zároveň krásnou přírodou. Najdeme zde přes dvacet národních kulturních památek, například Babiččino údolí v Ratibořicích, hrad Kost, klášter v Broumově, pevnostní systém Dobrošov či zámky Nové Město nad Metují a Humpoprecht. Turisty i místní lákají také skalní města Prachovské skály a Adršpach, CHKO Broumovsko, Orlické hory i Krkonoše. Mezi významné průmyslové závody v kraji patří podniky kovodělné, potravinářské, gumárenské i textilní, například v Trutnově a ve Vrchlabí. Město Vamberk proslulo výrobou ruční krajky. Zemědělská výroba se soustřeďuje v oblastech Polabské nížiny, kde se pěstuje pšenice, cukrová řepa a kukuřice. Podhorské oblasti jsou zase spojeny s chovem skotu a ovcí.

Web s informacemi pro Ukrajince

9. Pardubický kraj

Pardubický kraj je regionem kontrastů. Najdeme tu nížinné Polabí i Králický Sněžník, někdy označovaný jako střecha Evropy. V centru regionu, Pardubicích, zase historické centrum leží jen pár metrů od chemické průmyslové zóny. Mezi významná místa regionu můžeme počítat Orlické a Železné hory, zámek v Litomyšli či pardubický zámek, hrady Litice, Potštejn a Rychmburk i Národní hřebčín Kladruby nad Labem, nejstarší velký hřebčín na světě. Vzhledem k rozmanité přírodě láká kraj hustou sítí turistických tras. Koncentruje se zde průmysl strojírenský, textilní, oděvní, kožedělný a především chemický. Město Pardubice je spjato se dvěma významnými tradicemi – výrobou perníku a každoročním dostihovým závodem Velká pardubická.

Web s informacemi pro Ukrajince

10. Kraj Vysočina

Kraj se nachází na pomezí Čech a Moravy a jeho označení je odvozeno od názvu Českomoravské vrchoviny. Najdeme zde dvě chráněné krajinné oblasti: Žďárské vrchy a Železné hory. Na Vysočině jsou ideální podmínky pro pěstování brambor a řepky a kraj je také protkaný mnoha hospodářskými lesy. V současné době se však region potýká s kůrovcovou kalamitou, která kraj připravila již o pětinu jehličnanů. Na Vysočině dominuje průmysl dřevozpracující, sklářský, strojírenský (ŽĎAS), kovodělný, energetický (jaderná elektrárna Dukovany), textilní nábytkářský a potravinářský. Osídlení kraje je specifické tím, že se zde nachází velké množství malých vesnic, které se koncentrují především v okolí místních menších měst. Krajským městem je Jihlava. Najdeme zde i tři místa zařazená mezi světové kulturní dědictví UNESCO – historické centrum Telče, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou a židovské město a baziliku sv. Prokopa v Třebíči.

Web s informacemi pro Ukrajince

11.  Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji nalezneme krásnou přírodu, vinařské oblasti i rozvinutý folklór a živé tradice. Na seznam UNESCO se zapsala brněnská vila Tugendhat, Lednicko-valtický areál, ale také tradiční mužský sólový tanec verbuňk. Kraj krášlí dvě biosférické rezervace – Dolní Morava a Bílé Karpaty – i jeden ze čtyř národních parků České republiky, Podyjí. Region se vyznačuje také velkým podílem katolíků i vysokou vzdělaností obyvatel, ke které přispívá množství vysokých škol a univerzit, včetně známé Masarykovy univerzity v Brně. Toto město je druhé největší v republice a představuje centrum kraje. Průmyslově je region spjat především s konzervárenskými podniky (v Břeclavi a Znojmě), cukrovary, strojírenskými podniky (První brněnská strojírna, Zetor) i elektrotechnickými firmami (Siemens). Přestože je region spojen především s vinařstvím, nachází se zde i 4 velké pivovary. Především v posledních letech roste v kraji počet firem v oboru počítačové technologie, telekomunikací, vývoje softwaru a ostatních hi-tech oborů, čímž stoupá i nabídka pracovních příležitostí.

Web s informacemi pro Ukrajince

12. Olomoucký kraj

Charakter Olomouckého kraje je z velké části dán rozmanitými přírodními podmínkami. Přírodou i památkami – známé jsou například hrady Bouzov a Šternberk, krásné je i centrum krajského města Olomouc – láká kraj turisty, cyklisty i lyžaře. Severní část kraje je hornatá, pokrytá pohořím Jeseníky s nejvyšší horou Praděd (1491 m n. m.), jižní část je tvořena rovinatou Hanou. Zatímco Haná je spjatá s bohatým folklórem a je zároveň i ekonomicky stabilnější, regiony blízko hor krášlí divoká příroda, kvůli své dostupnosti i historickým změnám (vysídlení německého obyvatelstva) jsou však ekonomicky slabší. V kraji má tradici průmysl potravinářský (Olma, pivovar Zubr) a strojírenský (Agrostroj), v blízkosti hor najdeme průmysl dřevozpracující.

Web s informacemi pro Ukrajince

13. Moravskoslezský kraj

Podobně jako kraj Ústecký je i Moravskoslezský kraj spjat s bohatým průmyslem a současnými snahami o restrukturalizaci i revitalizaci přírody. Ostravsko-karvinská průmyslová a těžební pánev byla využívána pro své nerostné bohatství, zejména kvalitní koksovatelné černé uhlí. Pracovní příležitosti v regionu se proto dlouhodobě soustředily okolo průmyslu, především hutnictví, strojírenství (Škoda Vagonka, Hyundai, Tatra), těžebního průmyslu a potravinářství (Opavia, Kofola). Současné ekologické snahy zasahují do průmyslových aktivit kraje, zároveň však vznikají i nové podniky a pracovní příležitosti. Kraj disponuje množstvím vysokých škol a univerzit, které se koncentrují především v krajském městě, v Ostravě. Najdeme zde i tři chráněné krajinné oblasti: Beskydy, Jeseníky a Poodří.

Web s informacemi pro Ukrajince

14. Zlínský kraj

Zlínský kraj je jediným krajem ležícím výhradně na území Moravy. Najdeme zde pohoří Bílých Karpat (zapsané mezi památky UNESCO) a Beskyd, zároveň ale třeba i vinařské oblasti. Pro svažitost a členitost terénu je region spjatý s cykloturistikou i lyžařstvím, obdělávání půdy je zde však obtížné a v kraji tak vzkvétá hlavně průmysl, především kovodělný, dřevozpracující, elektrotechnický a textilní. Když se řekne Zlín, mnoho lidí si ihned představí známého podnikatele Tomáše Baťu a jeho továrnu – ve krajském městě ostatně dodnes najdeme pozůstatky funkcionalistické baťovské architektury i Univerzitu Tomáše Bati. Turisté do kraje jezdí za množstvím památek, včetně Podzámecké i Květné zahrady a arcibiskupského zámku v Kroměříži, které jsou zapsány do Listiny světového dědictví UNESCO.

Web s informacemi pro Ukrajince

Další články

Chybí vám tu něco?

Napište nám, jaká témata by vás zajímala.