Ukrajinci s autismem v Česku: Jak si porozumět?

Do České republiky dorazily již statisíce osob prchajících z Ukrajiny, mezi nimi i stovky lidí s autismem. Mnozí z nich našli ubytování v rodinách a žijí bok po boku s českými občany. Jak dojít k vzájemnému porozumění?

Terapeut Julius Bittmann a psycholožka Kateřina Thorová z Národního ústavu pro autismus (NAUTIS) přichystali pro portál Autismport.cz několik tipů, které vám pomůžou lépe komunikovat s uprchlíky s poruchou autistického spektra.

1. Buďte laskaví. Osoby prchající před válkou se setkávají s celou řadou nových, často stresových situací. Mnozí lidé s autismem navíc mají velmi specifické potřeby: můžou jim například vadit jisté zvuky, pachy, ostré světlo i určitá jídla. Někteří z nich mají také potíže navazovat sociální kontakty, v komunikaci mohou jednat netaktním či nezdvořilým způsobem, ale neznamená to, že by byli zlomyslní či nevychovaní – zkrátka je pro ně někdy obtížnější odhadnout sociální kontext a vyjádřit vlastní emoce. Neberte si proto podobné situace osobně, dejte lidem s autismem čas na aklimatizaci a zkuste pro ně mít pochopení.

2. Buďte konkrétní. Lidé s poruchou autistického spektra můžou mít problém porozumět neverbálním náznakům a gestikulaci i ve svém rodném jazyce. Když si navíc domyslíme jazykovou bariéru, která se u uprchlíka s autismem mnohdy ještě prohlubuje, vzniká velký prostor ke vzniku nedorozumění – i slovo, které zní v ukrajinštině velmi podobně jako v češtině, pro něj může být zcela nesrozumitelné. Zkuste proto být čitelní, jasně vyjadřujte své myšlenky, nastavte si hranice a zároveň informace lidem s autismem předávejte ideálně pomalu, po menších dávkách.

3. Buďte kreativní. Zkoušejte různé způsoby komunikace, buďte trpěliví a pokuste se vymyslet, jak si s uprchlíkem s poruchou autistického spektra nejlépe porozumět. Mohou vám pomoci například obrázky, kreslení, ale i psaná komunikace (v ukrajinské azbuce). Možná si nejlépe popovídáte v cizím jazyce, například angličtině, kterou mnoho dětí s autismem zná z herního prostředí. Pokud lidem s autismem chcete něco vysvětlit, můžete k tomu zkusit použít slova, obrázky, fotografie, písmo nebo i názornou ukázku. Řadu šikovných pomůcek prodává Nakladatelství Pasparta.

4. Buďte nápomocní. Napojte osoby s autismem na služby, které jim mohou pomoci, ať už skrze péči, sociální či vzdělávací poradenství, terapeutické služby nebo odlehčovací pobyty. Člověku s autismem můžete ulevit také zajištěním kontaktu na člověka, který jim v případě potřeby pomůže osobně či telefonicky řešit aktuální obtíže, například ztrátu orientace, potíže s komunikací, úzkost či paniku apod.

5. Ptejte se. Je zcela normální, pokud si nejste jistí, jak v některých situacích postupovat. Často je nejlepší zeptat se přímo rodičů či mluvících lidí s autismem, jaké mají potřeby, co jim vadí, co je naopak baví. Ptejte se, jak jim můžete pomoci a zajímejte se o jejich zkušenost a úhel pohledu.

Pro účely Rozumiju jsme tipy zkrátili.Přečtěte si původní článek na Autismport.cz.

Další články

Chybí vám tu něco?

Napište nám, jaká témata by vás zajímala.