Що потрібно знати про середні школи в Чеській Республіці?

Здобуття середньої освіти в Чехії не є обов’язковим, але більшість дітей продовжують навчання після закінчення початкової школи. Відвідування середньої школи відкриває двері до подальших можливостей, що стосуються як освіти, так і працевлаштування. Дізнайтеся про те, які типи шкіл можуть обирати діти, як проводяться вступні іспити та чим відрізняється гімназія від консерваторії.

Зміст

Середня освіта в Чеській Республіці

Початкова школа у Чехії знайомить учнів з основами загальної освіти. У середніх школах учні поглиблюють свої знання і готуються до вступу в університети або до майбутньої роботи.

Які предмети вивчають у чеських початкових школах? Дізнайтеся більше у нашій статті.

Середню освіту можна здобути в гімназіях, професійно-технічних училищах, центрах професійної підготовки та консерваторіях. У Чеській Республіці отримання середньої освіти не є обов’язковим. Обов’язкове відвідування школи включає лише один рік дошкільної освіти та наступні 9 років у початковій школі.

Хочете дізнатися більше про чеські дитячі садки? Читайте наступну статтю.

Більшість дітей продовжують навчання в середній школі відразу після закінчення початкової школи, як правило, у віці близько 16 років. Однак дорослі, які вирішили здобути вищу освіту через кілька років після закінчення початкової школи, також можуть відвідувати середню школу. Крім того, особи, які бажають підвищити свою кваліфікацію в певній галузі, можуть скористатися послугами центрів професійно-технічної освіти.

Зовсім інша організація навчального року та спілкування через соціальні мережі

Чи знаєте ви, що заняття в Україні тривають лише до 31 травня, але учні зазвичай отримують більше домашніх завдань протягом навчального року, ніж у Чехії? Або що батьки однокласників часто спілкуються між собою через групові чати у WhatsApp чи Facebook? Якщо вам цікаво дізнатися більше про відмінності в освіті між Чехією та Україною, відвідайте сайт ZapojmeVšechny.cz.

Типи середніх шкіл

Середні школи можна поділити за багатьма ознаками. Наприклад, відповідно до засновника, середні школи поділяються на:

 • Державні/комунальні школи – найчастіше створюються регіоном, а також державою, міністерством, муніципалітетом або міським районом.
 • Приватні школи – засновані приватними особами.
 • Церковні школи – засновані церквою. У Чеській Республіці існують переважно церковні гімназії.

Ми також можемо поділити школи за спеціалізацією або за рівнем пропонованої освіти:

 • Гімназії – середні школи, які можуть мати певну спеціалізацію, але в основному пропонують загальну середню освіту і готують учнів до навчання в університеті. Їх універсальність дозволяє учням самостійно вирішувати, в якому напрямку їм було б цікаво навчатися в майбутньому. Гімназії часто сприймаються суспільством як селективні навчальні заклади, в яких покладаються високі очікування щодо знань та зусиль учнів. Тривалість навчання в гімназії може становити вісім років (учні продовжують навчання в гімназії з п’ятого класу початкової школи), шість років (учні вступають до гімназії з сьомого класу) або чотири роки (після завершення дев’ятирічного навчання в початковій школі). Наприкінці навчання учні складають випускний іспит – іспит на атестат зрілості.
 • Середні професійно-технічні навчальні заклади – ця категорія охоплює широкий спектр закладів з конкретною професійною спрямованістю, таких як бізнес-академії, лісотехнічні училища, індустріальні та художньо-промислові училища, готельні коледжі та багато інших. Ці навчальні заклади надають учням можливість отримати загальні знання з предметів, що входять до базової навчальної програми, одночасно готуючи їх до майбутньої кар’єри та навчаючи знань і навичок, характерних для певного сектору. Навчання може завершитися складанням іспиту на атестат зрілості або випускного іспиту з отриманням свідоцтва про професійну освіту. 
 • Ліцей – їх іноді описують як щось середнє між гімназією та середнім професійно-технічним училищем. Подібно до гімназій, вони акцентують увагу на загальних знаннях учнів, але, крім того, вони, як правило, зосереджуються на певному професійному напрямку, часто в технічній галузі. Ліцеї готують учнів до подальшого навчання в університетах і завершуються складанням іспиту на атестат зрілості.
 • Центри середньої професійної освіти – на відміну від інших типів шкіл, центри професійної освіти менше зосереджуються на загальних академічних основах, а натомість надають більш детальну підготовку до конкретних професій. Вони можуть спеціалізуватися в таких сферах, як кулінарія, садівництво, електротехніка, малярство або склоробство. Центри професійного навчання підходять для студентів з навичками ручної праці, які не мають сильних академічних амбіцій, але воліють отримати досвід роботи на ринку праці на більш ранньому етапі. Навчання в центрах професійної підготовки, як правило, завершується складанням іспиту і отриманням свідоцтва про професійну підготовку, хоча деякі навчальні заклади також пропонують можливість складання іспиту на атестат зрілості. 
 • Консерваторії – у них навчаються студенти в галузі невізуальних мистецтв, таких як музика, танці та драматичне мистецтво. Однак загальноосвітні предмети та художньо-педагогічна підготовка є частиною навчання. Навчання в консерваторії зазвичай триває шість років (вісім років для танцювальних спеціальностей), і після чотирьох (восьми років у випадку восьмирічного навчання) студенти можуть скласти іспит на атестат зрілості. У деяких школах він є обов’язковим, в інших – лише добровільним. У такому випадку, замість складання іспиту на атестат зрілості, учні складають випускні комісійні іспити з чеської мови і літератури, та історії галузі. Весь курс навчання завершується складанням випускного іспиту, після якого студенти отримують звання «Дипломований спеціаліст» (DiS.), аналогічне званню, яке присвоюється після завершення навчання у вищих професійних школах.

Ви обираєте школу? Перелік середніх шкіл можна знайти, наприклад, на сайті Atlas školství, а інформацію про вільні місця – на сайті Místo ve škole.

Заявки та вступні іспити

Для того, щоб мати можливість навчатися в середній школі, ви повинні закінчити обов’язкову шкільну освіту та успішно завершити початкову школу. Особи, зацікавлені у навчанні в середній школі, повинні подати офіційну заяву, створену Центром оцінювання результатів освіти (також відомий як Cermat або CZVV), і передати її в цільову школу поштою, особисто або в електронному вигляді в контактному пункті державної адміністрації.

Абітурієнт, який бажає здобути освіту за спеціальністю з атестатом зрілості, може подати заявку до максимум двох середніх шкіл або на дві спеціальності з атестатом зрілості для участі в 1-му турі вступної кампанії. Крім того, він також може подати до двох заявок на спеціальності з тестом на здібності. Загалом абітурієнт може відправити максимум 4 заявки до початку березня або до кінця листопада, якщо мова йде про спеціальності з тестом на здібностіДруковані форми різних типів заяв, а також інструкції щодо їх заповнення можна знайти на сайті Cermat.

Вступні іспити можуть проходити в кілька турів. У першому турі абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальностями, що завершується складанням іспиту на атестат зрілості, повинні скласти державні вступні іспити з чеської мови та математики, підготовлені Cermat. Перші тури державних вступних іспитів, як правило, проходять у квітні, а також у травні. Якщо діти обрали навчання в консерваторії, вони повинні скласти лише вступні іспити на здібності, які зазвичай проходять у січні або лютому. У спортивних гімназіях діти складають як єдиний вступний іспит, так і іспит на здібності. Школи також можуть враховувати інші критерії під час вступу, як-от середній бал за останні кілька табелів успішності.

Хочете спробувати виконати пробні завдання для здачі державного вступного іспиту з чеської мови або математики? Ви можете знайти їх тут.

Наразі чеські школи пропонують українським абітурієнтам адаптовані вступні іспити. Достатній рівень володіння чеською мовою оцінюється за допомогою особистої співбесіди замість письмових тестів. Всі іноземці, які отримали попередню освіту виключно за межами Чеської Республіки, мають право на повне звільнення від вступних іспитів з чеської мови. Українські студенти складають іспит з математики, але вони можуть подати заяву на проведення іспиту українською мовою.

Батьки повинні мати можливість спілкуватися зі школою

Всі іноземці мають право звернутися до школи з проханням про надання безкоштовних послуг письмового та усного перекладу. Школи звертаються до регіональних координаторів Національного педагогічного інституту (НПІ), які можуть надати перекладачів з 19 мов для дошкільних закладів, початкових та середніх шкіл.

Після завершення процесу зарахування, директор обирає прийнятих абітурієнтів та інформує їх або їхніх батьків про прийняте рішення. Абітурієнти, які не були зараховані, мають право оскаржити рішення протягом 3 днів з моменту його отримання. Деякі студенти вступають до кількох шкіл, і в кінцевому підсумку повинні обрати лише одну з них, тим самим звільняючи місце для неприйнятих абітурієнтів.

Завершення навчання

Учні завжди закінчують середню школу складанням випускного іспиту, але вони можуть досягти різних рівнів середньої освіти в залежності від типу випускного іспиту. Таким чином, випускники отримують одну з наступних освіт:

Середню освіту

 • Студенти отримують її після одного або двох років навчання.
 • Вимогою є складання випускного іспиту.
 • Випускники не отримують жодного офіційного свідоцтва (наприклад, атестата зрілості або професійного свідоцтва), лише табель успішності.
 • Це типово для практичних шкільних програм або для учнів без подальших академічних прагнень. 

Середню освіту з отриманням професійного свідоцтва

 • Учні отримують його після 2 або 3 років навчання.
 • Це типово для середніх професійних шкіл або професійно-технічних навчальних закладів.
 • Після отримання свідоцтва про професійну освіту учні можуть закінчити навчання або продовжити його, а також скласти іспит на атестат зрілості.

Середню освіту з отриманням атестата зрілості

 • Учні отримують її після успішного завершення освітніх програм шестирічної або восьмирічної гімназії, після 4 років денної форми навчання, після 2 років продовженої денної форми навчання або після завершення освітньої програми за скороченим терміном навчання.
 • Складання іспиту на атестат зрілості дозволяє випускникам продовжити навчання у вищих навчальних закладах після закінчення середньої школи.

Вищу професійну освіту

 • Її отримують студенти консерваторій та вищих професійних шкіл (які, однак, належать не до системи середньої освіти, а до університетської системи).
 • Умовою є складання випускного іспиту.

Як виглядають випускні іспити? Іспит на атестат зрілості складається з державної (єдиної) та профільної частини.

Державна частина

– Студент обирає дві з трьох спеціалізацій, а саме: чеська мова та література, іноземна мова, математика.

– Вона складається з дидактичного тесту, письмового твору та усного іспиту.

– За його підготовку та проведення відповідає міністерство.

Профільна частина

– Учень обирає два-три предмети із запропонованих у школі.

– Її форму визначає школа.

– Директор школи відповідає за її підготовку та проходження.

Студенти складають іспити на атестат зрілості в кілька етапів, і строки щороку дещо змінюються. Зазвичай студенти складають дидактичні тести в першій половині травня, в той час як усний іспит проводять в кінці травня – на початку червня.

Іноземці та іспити на атестат зрілості в Чеській Республіці

Іноземці в Чехії мають право на індивідуалізацію своїх іспитів на атестат зрілості. Які зміни вони можуть вимагати? Учні, які протягом попередніх восьми років навчалися за кордоном не менше чотирьох років, мають можливість звернутися до директора школи з проханням про збільшення часу і використання перекладацького словника для складання загальної частини іспитів з чеської мови і літератури, та математики. Їм також дозволяється користуватися Словником письмової чеської мови для написання твору з чеської мови.

Що стосується випускних іспитів для отримання свідоцтва про професійну освіту в середніх професійних навчальних закладах та центрах професійної підготовки, то вони складаються з письмового іспиту, практичного іспиту з професійної підготовки та усного іспиту. Випускний іспит у консерваторії включає іспит з іноземної мови, теоретичний іспит з предметів, передбачених типовою освітньою програмою, дипломну роботу та її захист, виступ з однієї або двох основних дисциплін, а також, ймовірно, іспит з художньо-педагогічної підготовки. На відміну від іспиту на атестат зрілості, формат іспитів у професійно-технічних училищах, навчальних центрах та консерваторіях може суттєво відрізнятися в різних закладах залежно від їхньої спрямованості та специфіки навчальної програми.

Додаткова освіта

Деякі люди досягають певного рівня середньої освіти, але згодом хочуть отримати іншу кваліфікацію або рівень освіти. Таке рішення вони можуть прийняти одразу після закінчення школи, а також пізніше, у дорослому віці. Вони можуть обрати один з 3 видів навчання:

1. Розширене навчання призначене для тих, хто отримав професійне свідоцтво, але хоче доповнити свою середню освіту складанням іспиту на атестат зрілості. Навчання триває два роки.

2. Скорочене навчання для отримання середньої освіти з отриманням професійного свідоцтва призначеного для випускників, які мають атестат зрілості або професійне свідоцтво, і хочуть отримати додаткову кваліфікацію. Воно триває від одного до двох років.

3. Скорочене навчання для отримання середньої освіти з отриманням атестата зрілості призначене для випускників за спеціальностями з отриманням атестата зрілості, які бажають отримати додаткову кваліфікацію. Воно триває від одного до двох років.

Пам’ятка для біженців від Міністерства освіти і культури

Як вивчити чеську мову? І з ким консультуватися щодо подальшого навчання? Міністерство освіти підготувало спеціальну брошуру для українських дітей з інформацією та посиланнями, які допоможуть їм краще зрозуміти принципи чеської середньої освіти. Вона доступна чеськоюукраїнською та англійською мовами.

Інші статті на тему

Бажаєте щось додати?

Поділіться з нами темами, які вам будуть цікаві.