Meditace během osobní krize. Pomáhá mindfulness lidem zasaženým válkou?

Vědomě teď a tady. Mindfulness patří k populárním technikám, které kombinují psychoterapii a meditaci. Přispívá tak k plnějšímu prožití přítomného okamžiku – bez zbytečného očekávání a hodnocení. Mindfulness může pomoct i lidem, které zasáhl závažný osobní či společenský problém, mezi které se řadí i válečné konflikty a hledání nového domova. Proč se vyplatí tomuto trendu věnovat pozornost?

„Mindfulness není odpovědí na otázky nebo potíže. Jde spíše o jiný pohled na svět, který má potenciál ovlivnit celou škálu našeho bytí,“ míní psychoterapeut Benedikt Říčný, který v Praze učí mindfulness prostřednictvím své poradny Here and Now. Technikou, která sílí na oblibě napříč Evropou, se zabýval například v rámci studií na irské University College Dublin. Mindfulness podle něj lidem přibližuje nejen vztah k jejich emocím a myšlenkám, ale také přispívá k poznávání sebe sama i svého okolí. „Fakt, že prožíváme určité emoce nebo nás napadají konkrétní myšlenky, není ani správně ani špatně,“ poznamenává Říčný a pokračuje: „Je jen na nás, jak s nimi budeme pracovat. Díky cvičení mindfulness si můžeme uvědomit, co můžeme ovlivnit, a následně se rozhodnout, jak s danou situací chceme nakládat.“

Začátek nového života

Vědecké výzkumy potvrzují přínos mindfulness. Jde například o vyšší odolnost vůči stresu, lepší kvalitu spánku nebo snížení úzkostných a depresivních stavů. Různé formy meditace můžou pomáhat zejména při stresově vypjatých životních etapách, s nimiž člověk nepočítá. „Nechtěné opuštění domova a začátek nového života na jiném místě může přinést nevídané množství překážek. Současné studie ukazují, že jsou lidé v takových situacích velmi sebekritičtí a mají nízký sebe-soucit,“ vysvětluje Benedikt Říčný. Sebekritikou i soucitem se sebou samým se mindfulness zabývá, obě oblasti lze měřit různými metodami.

Sledujte signály těla a vzorce chování

Psychoterapeut Benedikt Říčný spolupracoval například s bývalým vojákem, který se účastnil mírových misí OSN. Skrze psychoterapii adresovali vzorce chování, které dotyčného zavedly zpět k prožitým traumatům. „Směřovaly mimo jiné k uzavření a agresivnějším reakcím vůči okolí. Pracovali jsme na tom, aby si dotyčný uvědomil, kdy situace nastává. Měl přitom vycházet ze svých pocitů, různých signálů těla a myšlenkových vzorců. Čím víc si jich všímal, tím víc dovedl reakce přerušit, potažmo je řešit zdravěji. U PTSD často nelze ovlivnit situace, které reakci spustí, ale můžete ovládat, jak s nimi budete pracovat.“

Vojenské konflikty jsou příčinou celé řady osobních i celospolečenských traumat. Patří mezi ně nezáměrné opuštění bydliště, ale i ztráta blízkých osob. „Válka nás může vystavit široké škále bolesti. Jedním z nejobvyklejších důsledků je posttraumatická stresová porucha neboli PTSD. Také s tou se lze pomocí mindfulness či jiných druhů psychoterapie začít vyrovnávat,“ dodává český psychoterapeut, který studoval mimo jiné i v Nizozemí. Mindfulness může představovat důležitý krok k navrácení kontroly nad svým vlastním světem.

Hledání vnitřního klidu

Praktiky mindfulness se můžete učit během několikatýdenních kurzů, založených na zážitkovém učení. Jejich nedílnou součást tvoří sebereflexe, skupinové diskuse a také meditace. Prvním krokem k mindfulness může být některá z neplacených mobilních aplikací, které vám pomůžou zpomalit a soustředit se na daný okamžik. V některých evropských zemích vznikly psychoterapeutické projekty na podporu uprchlíků z Ukrajiny – bezplatné kurzy mindfulness, meditační setkání a další charitativní akce.

Mindfulness pro Ukrajince

Mindfulness se věnují samozřejmě i psychoterapeuti a učitelé přímo z Ukrajiny. „Někteří z nich pořádají kurzy pro lidi v prvních liniích konfliktu. Vzhledem k tomu, že technika mindfulness podporuje mimo jiné soucit, otevřenost, vlídnost a prosociální myšlení, tak z ní téměř vždy vzejde něco přínosného,“ doplňuje Benedikt Říčný. Za pozornost stojí také iniciativa Mindfulness SOS for Ukrainians, která uprchlíkům pomáhá při hledání vnitřního klidu a nabízí například organizovaná online sezení v ukrajinštině.

Otevřít se nepříjemným pocitům a traumatům může být velmi těžké. Benedikt Říčný však nedoporučuje cesty, které problém jen dočasně utlumí a v důsledku je nevyřeší. „Mindfulness pomáhá lépe porozumět konkrétní potíži. Můžeme vnímat, jak se projevuje v našem těle, myšlení i chování. Když se při meditaci soustředíme pouze na fyzické projevy nádechu a výdechu, neexistuje žádná minulost, žádná budoucnost. Jsme jen tady a teď se svým dechem,“ uzavírá psychoterapeut.

Další články

Chybí vám tu něco?

Napište nám, jaká témata by vás zajímala.